Lucrări de cadastru pentru intabularea imobilelor (terenuri cu sau fără construcții) în cartea funciară, ridicări topografice, planuri de situație pentru terenuri intravilane și extravilane. - Program de lucru: Luni-Vineri orele 9-17. - Tel/fax. 0342 104 316 -Mobil: 0748 221 412-email: geoproiect.calarasi@gmail.com